• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

 

 

 

 

่ร่วมงานกับ มสธ.เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7 วันที่ 30 พ.ค. 2560 ณ พระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 อุทยาการศึกษา มสธ. โดยมีนายกสมาคมฯ พล.โท.กานต์ พินัยนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และมีทนายดัง เกิดผล แก้วเกิด ซึ่งเป็นศิษย์เก่านิติศาสตร์ มสธ.มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย